Samfunnsansvar

E-Wheels bidrar i det grønne skiftet

E-wheels skal ha som mål å drive en bærekraftig næring, med fokus på ansvar for det internasjonale- og lokale miljøet, samfunnet og ansatte. Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere innenfor blant annet produksjon og frakt, for å forsikre oss om at dette blir ivaretatt på best mulig måte. E-wheels arbeider systematisk for å redusere vår påvirkning gjennom en mest mulig energi- og miljøeffektiv drift i den grad det er økonomisk forsvarlig.

Våre fokusområder: 

 

Elektriske kjøretøy

Vi selger personlige elektriske kjøretøy som bidrar til at flere lar bilen stå hjemme. Vi oppfordrer internt om å kjøre elektrisk, også når man ikke kan benytte elsykkel eller el-sparkesykkel.

 

Redusere papirforbruk

Standard prosedyre i netthandelbransjen er å skrive ut plukklister samt ordren til kunden på papir. Dette blir ekstremt mange ark i løpet av et år. E-Wheels Gruppen har investert store summer i nye systemer som eliminerer behovet for å printe ut disse dokumentene på papir.

 

Transport

Frakt av E-wheels sine produkter skjer gjennom post- og logistikkkonsernet Posten Norge (Posten og Bring). Her arbeides det blant annet med å etablere alternative kjøretøy som bruker fornybar drivstoff. Transportørene våre jobber med, og har et stort fokus på miljøansvar. Vi får jevnlig miljøregnskap fra fraktselskapene for regelmessig kontroll, og sørger for at kravene våre blir etterlevd.

 

EE-avfall

E-wheels tilbyr og tar imot alt utrangert elektronisk/elektronisk utstyr. Dette gjør vi i samarbeid med Serva som står for håndtering av alt EE-avfall fra oss, og store deler av blant annet IT-bransjen. Som andre næringsdrivende, er det krav om at alle produktene har inkluderte miljøavgifter i prisen. Slik er det også i E-wheels. Miljøavgiften er en offentlig avgift som først og fremst sikrer en best mulig håndtering av diverse EE-avfall, men også finansiering av returordninger.

 

Kildesortering

Vi arbeider med nye og innovative systemer for sortering av papir, plast, papp, trevirke og metaller. Vår avtale med Ragn Sells sikrer riktig håndtering av alt fra farlig avfall til containeravfall. På denne måten sørger vi for at vår bærekraftige visjon blir opprettholdt.

 

Emballasje

Emballasjen vi får fra vår hovedleverandør er miljøfyrtårnsertifisert. Til pakking av diverse produkters benytter vi bobleplast som i hovedsak er LDPE- plastfolie. Dette er en gjennomsiktig og ren emballasje som kan kildesorteres som plast. I resirkuleringen blir plastfolien kvernet, vasket, re-granulering og vil da kunne bli benyttet på nytt i andre produkter.

Vår emballasjeprodusent, Sealed Air, har som bunnlinje i bedriftsstrategien deres å drive en bærekraftig virksomhet. Det er nettopp dette som differensierer Sealed Air fra andre aktører i samme bransje. Målet deres er at 100% av deres design og pakkesystem skal være resirkulerbart. Det er noe E-wheels verdsetter høyt.

I tillegg bruker E-wheels pappemballasje med returfiber (tidligere resirkulert papiravfall) som hovedmateriale i produksjonen.

 

Energiforbruk

Det er viktig for oss å redusere vårt energiforbruk. Belysning av våre lokaler går på sensorer, slik at lys på kontorer, bad og fellesarealer kun aktiveres når det er behov for det. I tillegg har vi overordnede hovedbrytere som benyttes ved låsing inn og ut av lokalene. Våre kontorer er vendt mot solen og får mye solvarme, slik at mindre energi må benyttes til oppvarming.