Kjøpsbetingelser

Aksepteres ved kjøp

Når du gjennomfører et kjøp aksepterer du våre kjøpsbetingelser samt våre retningslinjer for personvern, som du kan se her https://www.e-wheels.no/kundeservice/om-e-wheels/sikkerhet-og-personvern/. Ved kjøp inngås det en bindende avtale mellom E-Wheels Norge AS og deg som kunde. Forbrukerkjøp er i tillegg dekket av forbrukerkjøpsloven.

 

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

 

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

Partene

Selger

Firmanavn: E-wheels Norge AS
Kontaktadresse: Betongveien 12, 3302 Hokksund
E-post: mail@e-wheels.no
Organisasjonsnr.: 913701380

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift om ikke kjøper velger å vise priser uten mva eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Eksempelvis dersom et produkt ikke har noen pris.

 

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

Betaling

Hos oss kan du velge mellom flere sikre betalingsmåter i samarbeid med Klarna og Vipps:

  • Kortbetaling - Ved bruk av kort trekkes kjøpesummen på kortet samme dag som bestillingen blir gjort.
  • Klarna faktura - Velger du å betale med faktura mottar du denne på e-post kort tid etter bestilling. Faktura forfaller i løpet av 30 dager.
  • Klarna delbetaling/konto
  • Betaling over Vipps.

Har du ytterligere spørsmål rundt de ulike løsningene kan Klarna kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på www.klarna.no. Vipps kan kontaktes på telefon 22 48 28 00 eller via www.vipps.no/kontakt-oss. Les Klarnas brukervilkår. Les Klarna sin personvernærklering

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.


Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Lagerførte varer legges rett til sending og blir behandlet av et eget team utenfor kundeservice. Dersom kunden sender en mail med ønske om kansellering like etter kjøp, vil det derfor ikke være noe garanti for at kundeservice rekker å gi beskjed til sendingsavdelingen angående en eventuell kansellering. Uavhentede sendte varer belastes med et håndteringstillegg pålydende 200kr. Kjøper vil også bli belastet 250kr pr kolli for returfrakt, (500kr pr kolli for sending av Elsykler).

Dersom det oppstår problemer med et produkt og disse er dekket av produktets garanti, vil selger dekke returkostnader. Returkostnader vil bli dekket gjennom en returseddel kunden får tilsendt av selger. Kunden har da anledning til å returnere produktet med Posten/Bring fra nærmeste postkontor. Dersom kunden har fått varen levert hjem på døren vil en eventuell retur altså ikke bli dekket fra kundens hjemmeadresse, men fra nærmeste postkontor. En eventuell opphenting på kundens adresse vil kunden selv måtte dekke kostnadene av. Emballasje og sikker retur er ene og alene kundens ansvar.

 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

Angrerett

14 dagers angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger informasjon om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er motatt, helst ved bruk av angrerettskjema, skriftlig per e-post, SMS eller brev. Angreretten kan kun benyttes på varer bestilt over nett, ikke i butikk.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tolv måneder etter at varen er mottatt.

Alle produkter skal leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Ved å benytte returlapp utsendt fra oss, vil kjøper bli belastet 299,- pr. kolli for returfrakt, (750,- pr. kolli for sending av el-sykler).

Tilbakebetaling skal skje snarest mulig, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Ødelagt eller manglende originalemballasjen vil også resultere i en verdireduksjon. Ved verdireduksjon, tilbakebetales varens resterende verdi minus eventuelle fraktkostnader slik innformert ovenfor. 

Produktet sendes tilbake til oss (med sporingsnummer), om mulig i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema (som ligger vedlagt og på ordrebekreftelsen du fikk på e-post). Skjemaet kan lastes ned her.  

Sendes til følgende adresse: 

E-Wheels Norge AS
Betongveien 12
3302 Hokksund

 

Unntak fra angrerett

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

 

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Kjøperen må gi selgeren beskjed om at han eller hun ønsker å reklamere på varen, og vente på svar fra selgeren før varen sendes i retur. Dersom varen sendes i retur før kjøperen får svar fra selgeren om reklamasjonen, og feilen kunne vært rettet på en enkel måte av kjøperen selv må selgeren selv dekke frakt tur/retur.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

 

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

 

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Ved kjøp av elsykler/elsparkesykler fra oss, vær oppmerksom på at intensiv eller kommersiell bruk som for eksempel daglig matlevering (f.eks. gjennom Foodora, Wolt, etc.) vil påvirke og redusere din reklamasjonsrett. Syklene er designet for normal privat bruk, og intensiv bruk vil akselerere slitasje og potensielt forårsake feil/skader som ikke dekkes av Forbrukerkjøpsloven. Bruk utover normal, forventet bruk, vil kunne føre til feil/skader som ikke dekkes av reklamasjonsretten. Vi fraråder kommersiell bruk av våre produkter.

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. • Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte/betalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på 200kr + frakt tur/retur. Kjøper vil også bli belastet 250kr pr kolli for returfrakt, (500kr pr kolli for sending av Elsykler). Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel".

 

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

Tekniske krav til elsparkesykler

Vi minner om at det stilles spesielle krav for at elsparkesykler, enhjulinger og lignende skal kunne brukes lovlig i Norge. For lovlig ferdsel vil kjøretøyets egenskaper være innenfor lovverket som omhandler "Liten elektrisk motorvogn". Dette innebærer blant annet en maksimal hastighet på 20km/t, der hastighetssperren settes av produsenten. Maksimal lengde skal ikke overstige 120cm. Krav nevnt her er ikke en fullstendig liste. Se Statens vegvesen sin oversikt over tekniske krav

 

Tekniske krav til elsykkel

Vi minner om at det stilles spesielle krav for at elsykler skal kunne brukes lovlig i Norge. For lovlig ferdsel må kjøretøyets egenskaper være innenfor "Forskrift om krav til sykkel". Dette innebærer blant annet en maksimal hastighet på 25km/t, der hastighetssperren settes av produsenten. Krav nevnt her er ikke en fullstendig liste. Se Statens vegvesen sin oversikt over tekniske krav

 

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg

 

Konfliktløsning

Du er velkommen til å kontakte oss hvis du har noen spørsmål eller klager knyttet til din bestilling. Du kan enkelt nå oss på mail, chat eller telefon

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukertilsynet for å få bistand i en eventuell tvist med selger via www.forbrukertilsynet.no eller via e-post post@forbrukertilsynet.no. Forbrukertilsynet jobber med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i avtaler og kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis. Forbrukertilsynet kan også mekle i klagesaker om kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og næringsdrivende.

Du har også rett til å klage gjennom EUs webbaserte tvisteløsningsplattform, som du kan få tilgang til her

Eventuelle tvister kan også bli avgjort av en saklig kompetent domstol der kunden er bosatt.