Reklamasjonsskjema

Fyll ut all nødvendig informasjon som kan være relevant for din henvendelse. Utfylt skjema kan sendes på epost til service@e-wheels.no eller legges ved i esken ved innsending.

Reklamasjonsskjema.pdf

Fill in all the necessary information that may be relevant to your inquiry. The completed form can be sent by e-mail to service@e-wheels.no or attached to the package when sending it.

ComplaintForm.pdf

Reklamasjonsskjema banner 5.jpg