E2S V2 LONG RANGE og E2S V2 PRO LONG RANGE

Her finner du all teknisk informasjon om din el-sparkesykkel!

Brukermanual til E2S V2 LONG RANGE og E2S V2 PRO LONG RANGE

 

Feilkoder til E2S V2 LONG RANGE og E2S V2 PRO LONG RANGE

Under får du en oversikt over de vanligste feilkodene som kan dukke opp. Her vil det bli forklart hva du er nødt til å gjøre for å fikse feilkoden som har oppstått. 

E04, E27, E28, E29, E54, E81 - Hovedkort

 
Hovedkort må byttes

E10- Elektriske komponenter

Det kan være flere årsaker til at denne feilkoden dukker opp. Forsøk feilsøking for å finne ut hvilke elektriske komponenter som er defekt

Prøv å dra gummihåndtaket på styret litt ut fra gasshendelen, ofte kommer denne feilkoden av at gummihåndtaket og gassehendelen ligger for nære. Etter dette kan man kontrollere at av og på knappen i displayet fungerer som den skal. Forsvinner ikke feilkoden etter dette bør sparkesykkelen sendes inn for service.

Besøk oss, eller send oss en henvendelse for å ordne dette. 

E11, E12, E13, E52 - Motor

 
Motor eller motorkabler til hovedkort

E14 - Gass

Denne feilkoden indikerer at noe er galt med akselerator. Gass akseleratoren må byttes.

Gasshendel til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan kjøpes hos oss.

Under kan du se en video om hvordan denne delen kan byttes ut, steg for steg:

Hjelpevideo 

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg.

E15 - Bremsehendel

Denne feilkoden indikerer at noe er galt med bremsen. Denne feilkoden kan også oppstå om man starter sparkesykkelen og holder inne bremsen samtidig. Om ikke dette er tilfellet er bremsesensor defekt, og må byttes.

Bremsehendel til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan kjøpes hos oss. 

Nedenfor finner du en hjelpevideo som demonstrerer hvordan et bytte av bremsehendel på E2S V2 long range gjøres.

Hjelpevideo

Send oss en henvendelse om dette ikke løste problemet. Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

E16, E17, E18 - Motorfeil

Denne feilkoden kan dukke opp hvis det er noe galt med motoren. Se etter brudd/skade på motorkabel eller på motor. Er det skader bør motor byttes.

Ta kontakt med serviceavdelingen hvis feilkoden oppstår. 

E21, E22, E23 - Batteri

 
BMS feil, batteri må byttes

E28, E29, E54 - Hovedkortet bør byttes

Får man opp denne feilkoden bør hovedkortet byttes.

Under presenteres både skriftlig forklaring og en video som tar deg igjennom inngrepet steg for steg.

Hovedkort til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan kjøps hos oss.

Skru først ut skruene under ståplaten for å løsne på dekselet. Dra deretter ut kablene som er koblet til hovedkortet/kontrolleren. Etter dette kan du skru ut skruene rundt hovedkortet/kontrolleren for at den skal løsne. Så er det bare å bytte ut det gamle hovedkortet/kontrolleren med det nye.

Under ser du en video av hvordan du kan bytte hovedkort på din E2S V2 long range.

Hjelpevideo for bytte av hovedkort: 

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

E 33 - Batteri høy temperatur

Denne feilkoden kan komme under hard kjøring og forsvinner vanligvis om man skrur sparkesykkelen av en liten stund og lar den kjøle seg ned før man eventuelt kjører videre. Forsvinner ikke feilkoden kan årsaken være at hovedkortet sender feil signaler, da bør den sendes inn for service.

Besøk oss, eller send oss en henvendelse for å ordne dette.

E50 - Overspenning i batteriet

Ved bremsing vil produktet regenerere noe strøm. Ved kjøring i nedoverbakker med fulladet batteri blir det skapt mye strøm som i utgangspunktet ikke har noe sted for lagring og denne feilkoden oppstår.

For å unngå dette: kjør først 2 minutter oppover/bortover. Regenerering kan deretter brukes uten feilkode.

Får du opp feilkode E50 på et nytt produkt, ta kontakt med serviceavdelingen

E50, E53, E55, E56, E57, E58

 
E50 - Kontakt serviceavdelingen, denne feilkoden kan komme av feil på hovedkort eller batteri. 
 
E53 - Restart sparkesykkelen, om koden fortsatt vises må hovedkort byttes
 
E55 - Temperatur er for høy, la produktet hvile etter bruk. Kommer feilkoden fortsatt etter nedkjøling er det en feil og hovedkort må byttes
 
E56 - Lav spenning, batteri må byttes om feilkoden ikke forsvinner etter lading
 
E57 - Temperatur er for høy, la produktet hvile etter bruk. Kommer feilkoden fortsatt etter nedkjøling er det en feil og motor må byttes
 
E58 - Temperatur er for høy, la produktet hvile etter bruk. Kommer feilkoden fortsatt etter nedkjøling er det en feil og batteri må byttes

E55 - Hovedkort høy temperatur

Denne feilkoden kan komme under hard kjøring og forsvinner vanligvis om man skrur sparkesykkelen av en liten stund og lar den kjøle seg ned før man eventuelt kjører videre. Forsvinner ikke feilkoden kan årsaken være at hovedkortet sender feil signaler, da bør den sendes inn for service.

Besøk oss, eller send oss en henvendelse for å ordne dette.

Instruksvideoer og reparasjoner til E2S V2 LONG RANGE og E2S V2 PRO LONG RANGE

Under finner steg for steg forklaringer og videoer på hvordan du kan reparere el-sparkesykkelen din helt selv.

Stramme foldemekansime E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Slark i styret vil kunne dukke opp helt vilkårlig, men kan også komme av kjørestil eller lite etterstramming av skruer. Uansett - det bør rettes opp umiddelbart, slik at man ikke gjør slarken permanent.
Nedenfor finner du en hjelpevideo som demonstrerer hvordan du selv kan stramme foldemekanismen og utbedre eventuell slark på E2S V2 long range. 

Hjelpevideo

Dersom du har en annen foldemekansime enn den som er vist i videoen over så send oss en henvendelse. Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg.

Stramme brems E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Under presenteres både skriftlig forklaring og en video som tar deg igjennom inngrepet steg for steg.

Slik kan du stramme bremsen:

 1. Løsne skruen på pendelen som sitter ved bremsevaieren.
 2. Dytt så denne lenger inn på vaieren.
 3. Stram til skruen igjen.

Nødvendige verktøy:

 • 5 mm umbrakonøkkel

Du finner en video som demonstrerer stramming av bremser på E2S V2 Long range nedenfor.

Send oss en henvendelse om dette ikke løste problemet. Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg.

Bremser som piper på E2S V2 long range og E2S V2 pro long range

Det er helt vanlig at bremsene piper den første tiden. Dette fordi bremsebelegget kan være noe ujevnt. Med bruk vil dette slites vekk, og lyden vil derav også bli borte. 

Opplever du likevel at lyden ikke blir borte?

Dersom lyden ikke skulle forsvinne kan du se på hjelpevideoen nedenfor. 

Se hjelpevideo 

Send oss en henvendelse om dette ikke løste problemet.

Jeg får ikke plassert ventilforlengeren på ventilen, hva gjør jeg?

Enkelte ganger kan det være litt vrient og få tak på ventilen dersom den sitter langt inne. Dette betyr ikke at det er noe galt med verken ventil eller ventilforlenger. Forsøk å bruk en flat skrutrekker eller lignende for å lirke frem ventilen, slik at du lettere får på plass ventilforlengeren. 

Opplever du enda problemer med ventil eller ventilforlenger?

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg.

Lav rekkevidde på min el-sparkesykkel, hva gjør jeg?

Rekkevidden på ditt produkt avhenger av en rekke forskjellige faktorer. For å kunne kjøre så langt som mulig er det viktig å passe på hvilken modus du kjører i (Eco- mode må benyttes for optimal rekkevidde) samt sørge for at du har riktig lufttrykk i dekkene (dersom produktet har luftfylte dekk). Anbefalt lufttrykk vil stå på siden av dekkene. For å fylle enkelt og presist kan du benytte deg av vår elektriske kompressor

Rekkevidden avhenger også av terreng, vekt på fører, hastighet, temperatur osv. Vi minner om at rekkevidden som oppgis på produktene er den optimale rekkevidden. 

Testen gjennomført av produsenten er utført under optimale forhold med en fører på rundt 60 kg. Dersom man skal kunne klare å kjøre lik rekkevidde som er oppgitt på våre nettsider må alle disse faktorene stemme.

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

Bytte av slange og dekk E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Dette er et inngrep som du kan gjøre selv, som vil spare deg for både tid og penger! Under finnes det både skriftlig forklaring, samt video på hvordan dette gjøres steg for steg.

Slange og dekk til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan du enkelt få tak i hos oss.

 • Fjern først refleksklistremerkene på yttersiden av felgen.
 • Skru deretter ut skruene slik at de små dekslene løsner og bruk en 180mm skiftenøkkel for å løsne mutterne på begge sider.
 • Felgen med dekk vil da løsne og du får tilgang til å fjerne dette. Tøm luften, dette gjør dekket lettere avtagbart. Vi anbefaler å bruke en dekkspak for å få av dekket. Dekkspak kan du kjøpe hos oss 
 • Når dekket er av felgen, kan du fjerne slange og deretter erstatte både slange og dekk.
 • Fest hjulet tilbake på sparkesykkelen. NB! Det er utrolig viktig at skivene som sitter på forhjulet settes tilbake som det var før demontering. De skal ikke under mutterne, men på innsiden av gaffelen. Gjør man dette feil kan man risikere å ødelegge motoren, som dermed ikke vil dekkes av reklamasjonen. Husk å stramme mutterne på begge sider, skru inn dekslene på sidene og avslutt med å feste refleksklistremerkene tilbake på dekselet.

Under kan du se hvordan du kan bytte dekk og slanke bak: 

Under kan du se hvordan du bytter slange og dekk foran: 

 

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

Bytte til punkteringsfrie dekk E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Å bytte til punkteringsfrie dekk er noe du kan gjøre selv som kan spare deg for både tid og penger. Under presenteres både skriftlig forklaring og en video som tar deg igjennom inngrepet steg for steg.

Punkteringsfrie dekk til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan du kjøpe fra vår nettbutikk. 

Tips & Triks:

Du bør alltid varme opp det punkteringsfrie dekket i varmt vann først. Dette gjør dekket mykere og mer bearbeidelig. Bruk også en god del såpevann eller Zalo i kanten, da sklir dekket bedre på plass.

Nedenfor finner du en video som viser hvordan du kan bytte til punkteringsfrie dekk:

Hjelpevideo 

Dersom du opplever at dette ikke fungerer så send oss en henvendelse så skal vi hjelpe deg. 

Bytte gass E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Skulle du behøve å bytte gass på din sparkesykkel, er dette en prosedyre du kan utføre på egenhånd.

Gasshendel til E2S V2 long range E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan kjøpes hos oss.

Nedenfor finner du en hjelpevideo som demonstrerer hvordan du selv kan bytte gass på E2S V2 Long range. 

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg.

Bytte bremsehendel E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Skulle du behøve å bygge bremsehendel på din sparkesykkel, er dette en prosedyre du kan utføre på egenhånd.

Bremsehendel til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan kjøpes hos oss. 

Nedenfor finner du en hjelpevideo som demonstrerer hvordan et bytte av bremsehendel på E2S V2 Long range gjøres.

Hjelpevideo

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

Bytte styrestag E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Skulle du behøve å bytte styrestaget på din E-wheels E2S V2 Long range kan dette gjøres på egenhånd. Nedenfor finner du en hjelpevideo som demonstrerer hvordan styrestaget byttes på E2S V2.

Se hjelpevideo:

Styrestag til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan enkelt kjøpes hos oss 

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

Bytte bakskjerm E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Under presenteres både skriftlig forklaring og en video som tar deg igjennom inngrepet steg for steg.

Bakskjermen er festet i tre skruer og har en kabel som er festet til hovedkortet. Du begynner med å skru ut de 3 skruene som er lett tilgjengelig på oversiden av bakskjermen. Deretter er man nødt til å skru ut skruene på dekselet under ståplaten. Når dekselet har løsnet vil man da få muligheten til å koble kabelen ut fra hovedkortet slik at bakskjermen vil løsne.

Bakskjerm E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan kjøpes hos oss.

Monteringen av den nye bakskjermen gjøres da på samme måte. Du kobler kabelen til hovedkortet, skrur igjen dekselet under ståplaten for deretter å skru inn de 3 skruene på oversiden av bakskjermen.

Dersom du ønsker å se en video på hvordan du bytter bakskjerm kan du se det under.

Hjelpevideo for å bytte bakskjerm:

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

Bytte forskjerm E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Under presenteres både skriftlig forklaring og en video som tar deg igjennom inngrepet steg for steg.

Bytte av forskjerm gjøres ved å ta av refleksklistremerkene på yttersiden av felgen. Så skrur man ut skruene slik at de små dekslene løsner. Man trenger deretter en 18mm skiftenøkkel for å løsne på mutteren på begge sider. Felgen med dekk vil da løsne og man vil få tilgang til å skru ut skruen som er festet på undersiden av forskjermen, du vil behøve en umbrako til å løsne på denne skruen.  Forskjermen vil da løsne og man har muligheten til montere den nye forskjermen.

Forskjerm til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan kjøpes hos oss 

Under finner du en video på hvordan du kan bytte forskjerm på din E2S V2 long range.

Hjelpevideo for å bytte forskjerm

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

Bytte display E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Dersom du av ulike grunner skulle trenge å bytte displayet, kan dette enkelt gjøres selv på følgende måte:

 1. Fjern plastikkdekselet som ligger over displayet. dette er festet med lim, om du ikke klarer å dra det av kan du vippe det av med noe spisst. 
 2. Displayet er festet med tre enkle skruer, skru disse ut.
 3. Her vil flere ledninger komme til synet, koble ut disse og erstatte det gamle displayet med det nye.

Display til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan enkelt kjøpes hos oss.

Under finner du en hjelpevideo på hvordan du kan bytte displayet på din E2S V2.

Se hjelpevideo:

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

Bytte motor E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Dersom du skal bytte motor, er dette et inngrep du kan gjøre selv dersom du er komfortabel med det. Under presenteres både skriftlig forklaring og en video som tar deg igjennom inngrepet steg for steg.

Trinn for trinn

 1. Ta av klistremerket på gaffelen og skrur av plastdekslene.
 2. Løsne muttere til motoren med 18mm fastnøkkel
 3. Skru ut bunndekselet med ph2 skrutrekker.
 4. Koble motorledningene ut av hovedkortet.
 5. Ta ut gammel motor.
 6. Sett inn ny motor, skivene må på innsiden av gaffelen ellers vil motoren gå i stykker.
 7. Trekk ny motorkabel til hovedkortet.
 8. Montere alt sammen igjen.

Motor til E2S V2 E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan du kjøpe hos oss.

Under finner du en video på hvordan du kan bytte motoren på din E2S V2 long range.

Video

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

Hvordan skifte batteri E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Under presenteres både skriftlig forklaring og en video som tar deg igjennom inngrepet steg for steg.

Batteri til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan kjøpes hos oss 

Skru først ut skruene under ståplaten for å løsne på dekselet. Dra deretter ut kablene som er koblet til batteriet. Etter dette kan du skru ut skruene rundt batteriet for at batteriet skal løsne. Så kan du bytte ut det gamle batteriet med det nye.

Under ser du en video på hvordan du kan bytte batteri på din E2S V2 long range.

Hjelpevideo for bytte av batteri 

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

Hvordan skifte hovedkort E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Under presenteres både skriftlig forklaring og en video som tar deg igjennom inngrepet steg for steg.

Hovedkort til E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range kan kjøps hos oss.

Skru først ut skruene under ståplaten for å løsne på dekselet. Dra deretter ut kablene som er koblet til hovedkortet/kontrolleren. Etter dette kan du skru ut skruene rundt hovedkortet/kontrolleren for at den skal løsne. Så er det bare å bytte ut det gamle hovedkortet/kontrolleren med det nye.

Under ser du en video av hvordan du kan bytte hovedkort på din E2S V2 long range.

Hjelpevideo for bytte av hovedkort:

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg. 

Retting av gaffel og styret E2S V2 long range og E2S V2 Pro long range

Skjev gaffel kan oppstå dersom sparkesykkelen har vært utsatt for støt eller slag, ved fall eller ved transportskade. Dersom du opplever at framhjulet står skjevt i forhold til styret kan du enkelt justere og rette både gaffel og styret selv.

Nedenfor finner du en video som demonstrerer fremgangsmåten for retting av gaffel og styret på E2S V2 long range. 

Se hjelpevideo

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg.

Sparkesykkelen når ikke bestilt topphastighet, hva gjør jeg

Sjekk topphastigheten i alle moduser

En el-sparkesykkel som ikke når bestilt topphastighet kan skyldes flere årsaker som blant annet lufttrykk, vekt på fører, underlag og en rekke andre momenter. Husk også at sparkesykkelen har flere moduser og topphastigheten nås ved å bruke sportsmodus.

Sportsmodus aktiveres ved å dobbelt trykke på av og på knappen - det vil da lyse rødt i displayet. Dette kan også gjøres i appen.

Når du fortsatt ikke bestilt topphastighet?

Dersom du ikke når topphastigheten, send oss en henvendelse med en video hvor du gjør følgende:

 • Sørg for at sparkesykkelen er fulladet, og står i sport modus.
 • Løft forhjulet fra bakken (ikke stå på sparkesykkelen).
 • Snurr på forhjulet for å aktivere akseleratoren slik at motoren drar hjulet rundt. 
 • Film så hva farten i displayet viser. Her kan en hjelpende hånd komme godt med, men det kan også gjøres alene.

Sparkesykkelen er låst med rød hengelås i displayet, hva gjør jeg?

Dersom du ser en rød hengelås i displayet betyr dette enkelt og greit at sparkesykkelen er låst. Du kan heldigvis enkelt låse sparkesykkelen opp igjen.

For å fjerne låsen er du nødt til å slå av og på lyset på sparkesykkelen 10+ ganger. Lyset på el-sparkesykkelen slås av og på ved hjelp av ett enkelt trykk på av/på knappen ved displayet. Vent et sekund mellom hver gang du trykker.

Du slår lyset av og på frem til det røde hengelås symbolet er borte. Dette tar som regel minst 10 trykk, men ikke stopp før det er borte.

Send oss en henvendelse dersom dette ikke løste problemet! Vårt serviceteam vil da komme tilbake til deg.