Hva er IP-sertifisering?

Denne artikkelen går nærmere inn på hvordan IP-sertifisering fungerer og forklarer hvor vanntett produktet egentlig er.

IP står for International Protection og IP-systemet er en global standard for klassifisering av et produkts beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. IP-sertifiseringen har som formål og gi forbrukeren mer detaljert informasjon om i hvilken grad produktet er beskyttet mot vanninntregning.

 

Vanntett el-sparkesykkel?

IP-graden består av to siffer. Det første sifferet angir beskyttelsesnivået mot faste gjenstander, for eksempel støv. Det blir vurdert fra 0 (ingen beskyttelse) til 6 (ingen inntrenging av støv)

Det andre sifferet rangerer beskyttelsesnivået mot væsker og er vurdert på en skala fra 0 (ingen beskyttelse) til 9 (varmt vann under høytrykk fra forskjellige vinkler.)

Merk: har du skader på produktet vil dette påvirke beskyttelsesnivået mot støv og vann.

 

El-sparkesykkel i Norge

I Norge har vi alt slags vær, og det kan endres raskt. Om du har tenkt å bruke produktet regelmessig (også når det regner) er dette noe du bør tenke på før kjøp. Dersom du har kjøpt en el-sparkesykkel med IP-sertifisering er du også nødt til å jevnlig sjekke for skader på produktet.

Ønsker du å lese enda mer om IP-sertifisering kan du klikke deg inn på International Electrotechnical Commission.