Hva er IP-sertifisering?

Denne artikkelen går nærmere inn på hvordan IP-sertifisering fungerer og forklarer hvor vannresistent produktet egentlig er.

IP står for Ingress Protection og IP-systemet er en global standard for klassifisering av et produkts beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. IP-sertifiseringen har som formål og gi forbrukeren mer detaljert informasjon om i hvilken grad produktet er beskyttet mot vanninntregning.

 

Vannresistent el-sparkesykkel?

IP-graden består av to siffer. Det første sifferet angir beskyttelsesnivået mot faste gjenstander, for eksempel støv. Det blir vurdert fra 0 (ingen beskyttelse) til 6 (ingen inntrenging av støv)

Det andre sifferet rangerer beskyttelsesnivået mot væsker og er vurdert på en skala fra 0 (ingen beskyttelse) til 9 (varmt vann under høytrykk fra forskjellige vinkler.)

Eksempelvis vil IP56 si følgende:

5 = Støvbeskyttet 

6 = Beskyttelse mot kraftig spyling i alle retninger. 

Merk: har du skader på produktet vil dette påvirke beskyttelsesnivået mot støv og vann.

imagedk9rl.pngimageego7f.png

Dersom det ikke oppgis hvilken IP-grad et produkt har, anbefaler vi ikke bruk under omstendigheter som vil utsette produktet for betydelig fuktighet, møkkete forhold eller høye temperaturforskjeller. Produktet må brukes med varsomhet, ikke spyles/dusjes for vask, og det er viktig å tørke det grundig etter bruk for å unngå vannskade. Se under for flere tips for å unngå vann- og fuktskader på ditt produkt:

  • Vask produktet ditt ved hjelp av en fuktig klut
  • Sørg for å tørke produktet ditt ved første anledning dersom det er utsatt for vann/fukt.
  • Ikke bruk varme/varm luft for tørking, da dette kan skade produktet.
  • Unngå å bruke produktet ved store temperatursvingninger.
  • Se til at produktet ikke utsettes for kondens
  • Kjør varsomt for å minimere slitasje og skader på produktet, dette påvirker beskyttelsesnivået mot støv og vann.
  • Koble aldri produktet til lader når det er fuktig. Vi anbefaler at det går minst fem timer fra produktet er tørket til man setter produktet til ladning.

 

El-sparkesykkel i Norge

I Norge har vi alt slags vær, og det kan endres raskt. Om du har tenkt å bruke produktet regelmessig (også når det regner) er dette noe du bør tenke på før kjøp. Dersom du har kjøpt en el-sparkesykkel med IP-sertifisering er du også nødt til å jevnlig sjekke for skader på produktet.

Ønsker du å lese enda mer om IP-sertifisering kan du klikke deg inn på International Electrotechnical Commission.

Dersom du lurer på noe annent vedrørende vår bedrift og våre produkter kan du gjerne sjekke våre svar på våre oftest stilte spørsmål.