Vedlikehold og oppbevaring av batteri og lader til elsykkel

Batteriets alder og hvor mye det har vært i bruk vil påvirke levetiden, og vil med tiden avta.

Det er derfor viktig å opprettholde godt vedlikehold for å optimalisere levetiden og unngå skader, eller andre problemer, ved korrekt lading, bruk og lagring.

Dette gjelder også laderen, og leser du videre vil vi gå gjennom noen punkter for riktig bruk og oppbevaring av lader og batteri til elsykkel.

 

Vedlikehold og oppbevaring av batteri og lader til elsykkel

Batteri

Batteriene på våre sykler kommer med Li-ion batterier, og en gjennomsnittlig levetid for et slikt batteri er ca. 600 sykluser. 

En syklus er når du bruker all strømmen i batteriet, men ikke nødvendigvis på én gang. Her kan du lese om batterisykluser og andre begreper og uttrykk for elsykkel.

Ved normal bruk og godt vedlikehold vil batteriet ditt vare lenger, og vi forklarer deg hvordan gjennom denne sjekklisten:

 • Lad batteriet til 100% FØR første gangs bruk
 • Unngå å lade om natten eller når du ikke er hjemme.
 • For å spare penger og lade når strømmen er billigst anbefaler vi å anskaffe en timer som selges på f.eks. Biltema
 • Etter bruk bør batteriet tas av sykkelen og lagres tørt i romtemperatur. Om du ikke kan ta ut batteriet må hele sykkelen lagres slik.
 • Unngå fullstendig utladning av batteriet. Om mulig, la det være igjen minst 10-20% før du lader.
 • Bruk alltid den originale laderen.
 • Lading bør foregå i tørre og ventilerte omgivelser, gjerne i romtemperatur
 • Før lading skal laderen puttes i kontakten i veggen, deretter kobler du den til batteriet.
 • Lad aldri elsykkelen i nærheten av ild eller varmekilder.
 • Ikke bruk eller lad et batteri med synlige skader. Det bør leveres i henhold til resirkulering.
 • Utenom bruk bør ikke batteriet eksponeres for lenge for kuldegrader (under 0 og kaldere) eller stå i direkte sollys.
 • Utenom bruk bør ikke batteriene eksponeres for voldsomme vibrasjoner (over tid) eller harde støt, slik som kan oppstå under frakt.
 • Li-ion batterier skal behandles med forsiktighet, og ved overlading, skade eller overoppheting vil brann kunne oppstå - vær derfor alltid våken og tilstede under lading, og unngå lading på nattestid.
 • El-sykkelen kan brukes i kalde og varme temperaturer i korte intervaller. Når du skal lade må du vente til batteriet har blitt romtemperert.

 

Lader

Laderen er beregnet for innendørs bruk, og bør tilstrebes bruk i tørre omgivelser i romtemperatur.

 • Sørg for at batteriet og laderen du skal benytte er helt tørt før du begynner å lade batteriet.
 • Før du skrur på laderen kobler du batteriet til den, for så å sette inn støpselet, og til slutt kan du skur på laderen. Først laderen i kontakten også i batterier.
 • Sørg for at sykkelen er skrudd av før du begynner å lade.
 • Våre ladere har en innebygget funksjon som sier fra når batteriet er fulladet. Dette kommer i form at et grønt lys på laderen.

 

Oppbevaring av elsykkel og batteri/lader over tid

Når vinteren kommer er det mange som setter elsyklene bort.

Selv om vi kan anbefale deg piggdekk for en fantastisk sykkelopplevelse om vinteren, forstår vi om kulden i seg selv er grunnen til å la elsykkelen stå.

Her er en kort sjekkliste for oppbevaring av elsykkel og batteri/lader:

 • Batteri og sykkel holdes separert, (hvis det er mulig)
 • Batteri bør ligge i romtemperatur, må være mellom 10 – 30 grader.
 • Hver fjerde uke bør batteriet lades opp, ettersom det har noe selvutladning over tid. Batteriet bør da ikke lades mindre enn 50%, og ikke mer enn 80% av maks kapasitet.
 • Sykkelen bør stå tørt og i romtemperatur
 • Tørk sykkelen og dens elektriske komponenter før den settes bort/ Avtagbare elektroniske komponenter bør tørkes og lagres i romtemperatur

 

Relaterte artikler: elsykkel

Vask og rens av elsykkel