Garanti og reklamasjonsrett - Elsykkel

Våre elsykler er laget for å vare. Vi tilbyr derfor hele 10 års garanti på ramme og 5 års reklamasjonsrett på sykkelen som helhet. Dette gjenspeiler vår tillit til produktets holdbarhet. Likevel er en elsykkel satt sammen av deler med svært forskjellig levetid og den tidsbegrensede retten til å reklamere vil derfor variere i lengde etter hvilken del av sykkelen det reklameres på. Visse komponenter som f.eks motor og batteri er mer utsatt for naturlig slitasje, og vil derfor ha en kortere forventet  levetid enn sykkelen som helhet. Disse delene har derfor en generell reklamasjonsrett på 2 år.

Husk at riktig vedlikehold og bruk er avgjørende for produktets levetid. Brukerfeil er ikke reklamasjoner. Manglende vedlikehold sammen med feil bruk er blant de vanligste årsakene til at en elsykkel blir ødelagt. Vi anbefaler alltid våre kunder å følge våre vedlikeholds- og brukerveiledning da riktig vedlikehold kan være av stor betydning for en eventuell reklamasjonssak.

Vær oppmerksom på at intensiv eller kommersiell bruk som for eksempel daglig matlevering (f.eks. gjennom Foodora, Wolt, etc.) vil påvirke og redusere din reklamasjonsrett. Syklene er designet for normal privat bruk, og intensiv bruk vil akselerere slitasje og potensielt forårsake feil/skader som ikke dekkes av Forbrukerkjøpsloven. Bruk utover normal, forventet bruk, vil kunne føre til feil/skader som ikke dekkes av reklamasjonsretten. Vi fraråder kommersiell bruk av våre produkter.

Alt ettermontert utstyr for å endre sykkelens egenskaper/ytelse (f.eks bokser for å fjerne hastighetssperre), vil medføre tap av muligheten til reklamasjon.