Garanti og reklamasjonsrett - El-sparkesykkel

Våre el-sparkesykler vil som helhet ha 2 års reklamasjonsrett. Likevel er en el-sparkesykkel satt sammen av deler med svært forskjellig levetid og den tidsbegrensede retten til å reklamere vil derfor variere i lengde etter hvilken del av sykkelen det reklameres på.

Husk at riktig vedlikehold og bruk er avgjørende for produktets levetid. Brukerfeil er ikke reklamasjoner. Manglende vedlikehold sammen med feil bruk er blant de vanligste årsakene til at en el-sparkesykkel blir ødelagt. Vi anbefaler alltid våre kunder å følge våre vedlikeholds- og brukerveiledning da riktig vedlikehold da dette kan være av stor betydning for en eventuell reklamasjonssak.

Vær oppmerksom på at intensiv eller kommersiell bruk som for eksempel daglig matlevering (f.eks. gjennom Foodora, Wolt, etc.) vil påvirke og redusere din reklamasjonsrett. El-sparkesyklene er designet for normal privat bruk, og intensiv bruk vil akselerere slitasje og potensielt forårsake feil/skader som ikke dekkes av Forbrukerkjøpsloven. Bruk utover normal, forventet bruk, vil kunne føre til feil/skader som ikke dekkes av reklamasjonsretten. Vi fraråder kommersiell bruk av våre produkter.

 

Loading image...